Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông và cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng internet" năm 2023 đã kết thúc, kết quả được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Nghệ An.

Cảm ơn bạn đã tham gia cuộc thi.